FUNDACJA BIZNES BEZ BARIER

PUDEŁKO DOSTĘPNOŚCI

Pierwszy i jedyny taki produkt na rynku polskim
dedykowany szpitalom, POZ oraz innym podmiotom

Pudełko dostępności

Stawiamy na dostępność

- każdy jest ważny

Fundacja Biznes Bez Barier

Czym jest Pudełko Dostępności? To wyjątkowy produkt dedykowany komunikacji alternatywnej, niewerbalnej. W pełni opracowany przez naszą Fundację. Dzięki stworzonym narzędziom i materiałom będą mogli Państwo skutecznie wdrażać dostępność oraz wprowadzać na szeroką skalę dobre rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Pudełko Dostępności wyposażyliśmy w zestaw kart do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, kart z ikonografikami oraz narzędzia dodatkowe, takie jak ramkę do podpisu opisaną w języku Braille’a czy pieczątkę wskazującą potrzebę dodatkowego wsparcia. Zawarliśmy w nim również poradnik dla personelu medycznego.

Fundacja Biznes Bez Barier

Pudełko dostępności

Przygotowaliśmy Pudełko Dostępności – pierwszy i jedyny taki produkt na rynku polskim dedykowany szpitalom, POZ, administracji i innym podmiotom, który zawiera potrzebne narzędzia i materiały wspierające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami.
Proponowane przez nas rozwiązania ułatwiają komunikację i sprawiają, że obsługa pacjentów oraz klientów jest prosta i w pełni dostępna, niezależnie od zaistniałej potrzeby, schorzenia lub rodzaju niepełnosprawności.
Image hover effect image

Karty do komunikacji alternatywnej

Wspomagają one komunikowanie się z osobami niemówiącymi lub mówiącymi w ograniczonym stopniu.

Image hover effect image

PORADNIK DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Zbiór dobrych praktyk i wskazówek dla personelu medycznego. To kompendium wiedzy niezbędne do dobrej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Image hover effect image

Karty z ikonografikami

Dzięki tym kartom łatwiej będzie porozumieć się z osobami mającymi różne trudności lub ograniczenia w komunikacji.

Image hover effect image

Pudełko dostępności

Wyjątkowy zbiór narzędzi i materiałów wspierający komunikację alternatywną i wspomagającą

Fundacja Biznes Bez Barier

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

U części osób ze szczególnymi potrzebami występują zaburzenia w zakresie komunikacji werbalnej, które mogą utrudniać im swobodne porozumiewanie. Z pomocą przychodzi komunikacja alternatywna i wspomagająca. Dzięki niej osoby te mogą skuteczniej informować o swoich potrzebach oraz być w pełniejszym kontakcie z otoczeniem.
W całym procesie nawiązywania relacji konieczne jest bezpośrednie zaangażowanie takiej osoby. Ważna jest interakcja i uszanowanie jego autonomii.

Karty z ikonografikami

Uniwersalny zestaw infografik wykorzystywany jest do komunikacji obrazkowej z osobami z różnymi trudnościami lub ograniczeniami komunikacyjnymi.

Karty do komunikacji alternatywnej

Karty języka Braille'a, Lorma i języka migowego są używane przez osoby, które wykorzystują inny sposób do porozumiewania się.

Poradnik dla personelu medycznego

Jest to zbiór dobrych praktyk i wskazówek odnośnie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Pieczątka

Pieczątka pozwala szybko i łatwo wskazać potrzebę dodatkowego wsparcia m.in. dla pacjenta i specjalnego traktowania w jego dokumentacji medycznej.

Image hover effect image

Karty ikon

Image hover effect image

Karta bólu

Image hover effect image

Karty ikon

Image hover effect image

Karty językowe

Image hover effect image

Poradnik komunikacji

Co zapewnia nasz produkt?

Dostępność zaczyna się od komunikacji – ta myśl towarzyszyła nam od początku tworzenia naszego produktu.
Z wielką troską i zaangażowaniem chcieliśmy skutecznie wesprzeć jednostki medyczne i pozamedyczne w codziennej obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami. Oferujemy Państwu trzy wyjątkowe zestawy – Pudełko dla zdrowia, Pudełko dla administracji oraz Pudełko dedykowane, skierowane dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych. Zestawy są wyposażone w narzędzia i materiały wspierające komunikację alternatywną, niewerbalną.
W zestaw pudełka wchodzą tablice i karty z ikonografikami do komunikacji alternatywnej oraz karty językowe, które odnajdą zastosowanie w konkretnej placówce. Część kart jest dostępna w języku ukraińskim. Dopełnieniem zestawu jest poradnik dla personelu medycznego, ramka do podpisu opisana w języku Braille’a oraz pieczątka dodatkowego wsparcia.
Zamknięte pudełko dostępności

Pudełko dostępności także w języku ukraińskim 🇺🇦

W pudełku dostępności można także znaleźć ikonografii przetłumaczone na język ukraiński. W ten sposób chcemy pomóc w dostępie do placówek medycznych Ukraińcom nie znającym naszego języka, którzy w wyniku wojny zamieszkali w Polsce.

Jakie korzyści daje pudełko dostępności?

Jedno z pozoru zwyczajne pudełko a tak wiele korzyści! Pudełko Dostępności to, nie zwykły karton wypełniony rozmaitymi kartami formatu A4. Pudełko Dostępności, to przede wszystkim narzędzia i materiały wspomagające komunikację niewerbalną. Każdy, kto odwiedza daną placówkę powinien być w pełni zaopiekowany. Osoba niesłysząca czy słabosłysząca, niewidoma czy niedowidząca, dziecko, osoba starsza, nie znająca języka polskiego, osoba z różnego typu trudnościami i ograniczeniami komunikacyjnymi powinna się czuć zrozumiana i wysłuchana.
Jednakże nie jesteśmy w stanie nawiązać i utrzymać kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami bez odpowiednich narzędzi. Z pomocą przychodzi tu właśnie Pudełko Dostępności.

Bezproblemowa obsług osób ze szczególnymi potrzebami

Obsługując osobę mającą trudności w komunikowaniu się, przy pomocy m.in. karty „Co zrobi lekarz?”, można w prosty sposób poinformować tę osobę o czynnościach, jakie wobec niej zamierza przeprowadzić lekarz,

Skuteczna i prosta komunikacja

Dzięki kartom i tablicom z ikonografikami w łatwy, prosty i szybki sposób będziemy mogli porozumieć się z każdą osobą. Dobrym przykładem na prostą komunikację jest karta „Czego potrzebujesz?” czy też „Karta bólu”. Za ich pomocą pacjent będzie mógł określić swoje potrzeby czy wskazać poziom bólu,

Zagwarantowanie dostępności

Tutaj mowa przede wszystkim o kartach językowych, ale również o ramce do podpisu. Ramka ułatwi składanie podpisu osobie niewidomej, zapewniając jej komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dana jednostka natomiast zrealizuje zasady dostępnościowe.

Prowadzenie działalności według zasady "każdy jest ważny"

Reguła ta, to klucz. Nie ma osób lepszych czy gorszych. Każdego należy traktować i obsługiwać według najwyższych z możliwie nam dostępnych standardów. Indywidualne podejście i obsługa na najwyższym poziomie osoby ze szczególnymi potrzebami, to droga do rozwoju danej placówki.

Pudełko Dostępności w praktyce

Video NZOZ OMP LUBIN, w którym można zobaczyć jak wykorzystywane są karty z ikonografikami do komunikacji alternatywnej.

Dostępna Oferta

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty. Sprawdź i dowiedz się więcej o produkcie, który przygotowaliśmy.

Pudełko
dla zdrowia

Jest to zestaw kart przeznaczony
dla szpitali i POZ
od 2000 do 7500 zł netto
 • Tablice i karty z ikonografikami
 • Karty językowe
 • Ramka do podpisu i pieczątka
 • Poradnik wsparcia komunikacji

Pudełko
dla administracji

Zestaw kart i narzędzi przeznaczonych dla administracji
3000 zł netto
 • Tablice i karty z ikonografikami
 • Karty językowe
 • Ramka do podpisu i pieczątka
 • Poradnik wsparcia komunikacji

Pudełko
dedykowane

Karty i narzędzia do indywidualnego zestawienia
od 300 do 7500 zł netto
 • Tablice i karty z ikonografikami
 • Karty językowe
 • Ramka do podpisu i pieczątka
 • Poradnik wsparcia komunikacji
Szczegółowe informacje o naszym produkcie wraz z ofertą cenową są do pobrania poniże.

Warto wiedzieć

Komunikacja to proces, który z pozoru może wydawać się łatwy. Jednak nie zawsze taki jest, zwłaszcza w przypadku kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami. Oprócz chęci i otwartości na drugiego człowieka, potrzebna jest konkretna wiedza. Nie każdy musi znać język migowy, czy Alfabet Lorma, aby skutecznie się porozumieć z osobą głuchą czy głuchoniewidomą. Dobrze natomiast, aby znać podstawowe pojęcia, a w zasięgu ręki mieć pomocne narzędzia. Te ostatnie znajdziemy w Pudełku Dostępności, a tutaj wyjaśniamy kilka pojęć.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Metody wsparcia osób mających trudności w porozumiewaniu werbalnym. Osoby niemówiące lub słabo mówiące, dzięki znakom opierających się na gestach, obrazach, symbolach oraz przedmiotach są w stanie przekazać informacje o swoich potrzebach, przeżyciach oraz uczuciach.

Czym jest dostępność?

Szerokie pojęcie, określające stopień, zakres w jakim osoba ze szczególnymi potrzebami może korzystać z obiektów, usług czy systemów cyfrowych. Celem dostępności jest zapobieganie dyskryminacji i marginalizacji, a także poprawa warunków ich życia i funkcjonowania

Osoba ze szczególnymi potrzebami

Senior, osoba z niepełnosprawnością lub dowolnie inna osoba mająca trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. osoba poruszające się przy pomocy kul, z wózkiem dziecięcym, osoba z większym bagażem).

Alfabet Lorma

Lorm to system punktów, linii i znaków dotykowych, które umieszczane są na dłoni. Przekazywanie konkretnych znaków odbywa się poprzez dotykanie punktów na dłoni. Alfabet ten jest wykorzystywany do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.

Ikonografiki

Przystępna i prosta graficzna wizualizacja informacji. Pośrodkowe rozwiązanie pomiędzy tekstem a obrazem. Poprzez ikonografiki możemy opisać rzeczy, czynności, uczucia, emocje, słowa, miejsca i zdarzenia. Na ikonografikach oparty jest między innymi język migowy.

Polski Język Migowy (PJM)

Ojczysty język migowy, którym posługują się głusi Polacy. Jest pełnoprawnym językiem, posiada wszystkie cechy języka. Charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną – a więc zamiganie jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie.
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji o Pudełku Dostępności, poznać jego pełną zawartość oraz złożyć zamówienie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w zakresie dostępności.

Andrzej Gancarski

Prezes Fundacji, Specjalista ds. dostępności

Andrzej Gancarski

+48 725 163 741

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi działaniami Fundacji na stronie internetowej
pl_PL
Scroll to Top